Volg ons op Twitter Word vrienden met ons op Google+

Een vertrouwensbreuk: een gerechtvaardigde ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Bij het ontstaan van een vertrouwensbreuk wordt van de werkgever voldoende professionaliteit verwacht om fricties op te lossen en maatregelen te nemen.

[lees meer]


Loondoorbetaling bij cosmetische en medisch noodzakelijke operaties?

Moet het loon worden doorbetaald van de werknemer die afwezig is vanwege een medische noodzaak? En hoe zit dat bij een cosmetische operatie?

[lees meer]


 

Klik hier voor een compleet overzicht

Wie zijn we

Juripal is een jong en dynamisch juridisch adviesbureau dat zich richt op het recht waarmee de ondernemer te maken heeft. Bij Juripal werken specialisten aan uw zaak. Wij kunnen gebruik maken van een uitgebreid netwerk, waaronder advocaten, bedrijfsartsen en accountants. De dienstverlening staat garant voor een praktische oplossing, betrouwbaarheid, betrokkenheid, betaalbaarheid en kwaliteit.

 

Juripal is gelieerd aan Uilhoorn & Fritse Advocaten te Dordrecht.

 

U kunt bij ons onder andere terecht voor vragen op het gebied van:

 • Overeenkomsten (opstellen, nakoming en beëindiging)
 • Aansprakelijkheid en verzekering
 • Algemene voorwaarden
 • Onderneming in moeilijkheden (betalingsproblemen / incasso / faillissement)
 • Personenvennootschappen (eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma)
 • Verenigingen en stichtingen
 • Franchise
 • Mededingingsrecht
 • Intellectueel eigendom en nieuwe media
 • Arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden
 • Arbeidsreglementen
 • Flexibele arbeidsrelaties (detacherings-, payroll-, uitzend- en oproepovereenkomsten)
 • Ontslag (individueel en collectief)
 • Concurrentiegeschillen (relatiebeding / concurrentiebeding / boetebeding)
 • Arbeidsgeschillen statutair directeur
 • Medezeggenschapsrecht (Ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging)
 • Collectief arbeidsrecht (CAO's)
 • Aansprakelijkheids- en risicobeheer bij ziekteverzuim
 • Re-integratie en sociale verzekeringskwesties
 • Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid
 • Arbeidsrechtelijke gevolgen van bedrijfssluitingen, fusies en overnames
 • Reorganisaties (Sociaal plan /outsourcing)
 • Sociaal zekerheidsrecht (o.a. WW, ZW, WAO en WIA)
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Pensioenrecht

 

 

 

Juripal.nl is een beveiligde internetomgeving