Volg ons op Twitter Word vrienden met ons op Google+

Nieuwsoverzicht

24-05-2013 - Een vertrouwensbreuk: een gerechtvaardigde ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Bij het ontstaan van een vertrouwensbreuk wordt van de werkgever voldoende professionaliteit verwacht om fricties op te lossen en maatregelen te nemen.

[lees meer]

 

17-01-2013 - Loondoorbetaling bij cosmetische en medisch noodzakelijke operaties?

Moet het loon worden doorbetaald van de werknemer die afwezig is vanwege een medische noodzaak? En hoe zit dat bij een cosmetische operatie?

[lees meer]

 

14-01-2013 - Gratis toets beëindigingsovereenkomst

Heeft u als werknemer een voorstel voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst ontvangen? Wij toetsen de inhoud gratis, dat wil zeggen voor het bedrag dat de werkgever bereid is te betalen aan tegemoetkoming kosten rechtsbijstand.

[lees meer]

 

27-12-2012 - Is de werkgever aansprakelijk voor niet dragen veiligheidsbril?

Zorgplicht van werkgever en aansprakelijkheid voor schade door ongeval.

[lees meer]

 

07-12-2012 - Evaluatie proeftijd: wees helder en duidelijk!

Proeftijd niet gebruikt als beoordelingsperiode, sprake van misbruik van het proeftijdbeding.

[lees meer]

 

02-10-2012 - Geen rechtsgeldige einde arbeidsovereenkomst door misbruik van proeftijdbeding

Evaluatie proeftijd: wees helder en duidelijk!

[lees meer]

 

29-08-2012 - MKB voert campagne voor Europa

Campagne voor het belang van Europa voor de Nederlandse economie.

[lees meer]

 

23-08-2012 - Terugwerkende kracht Wet opbouw vakantiedagen bij ziekte?

Op 14 augustus 2012 heeft het hof Amsterdam een oordeel gegeven over de - al dan niet - terugwerkende kracht van de nieuwe wet over opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte.

[lees meer]

 

12-07-2012 - Afwijzing ontbindingsverzoek in verband met opzegverbod tijdens ziekte

Een ontbindingsverzoek voor een zieke werknemer kan slechts in uitzonderlijke gevallen slagen.

[lees meer]

 

20-06-2012 - Flexibelere wetgeving BV's gaat 1 oktober 2012 in

Veel regels afgeschaft, o.a. aangaande kapitaal, waardoor het oprichten van een BV voor de startende ondernemers gemakkelijker wordt.

[lees meer]

 

04-06-2012 - Wettelijk minimumloon per 1 juli 2012

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2012.

[lees meer]

 

18-04-2012 - Sociale media leveren zzp'er omzet op

80 procent ondernemers haalt omzet binnen via Social Media. 

[lees meer]

 

13-04-2012 - ‘Geen signalen' omzeiling arbeidsrecht via payroll

Een payrollcontract na afloop van 3 tijdelijke contracten geen bestaande trend volgens Kamp.

[lees meer]

 

02-04-2012 - Investeren in arbeidsomstandigheden loont

Investering levert €450 miljoen euro op blijkt uit onderzoeken van CBS en TNO.

[lees meer]

 

29-03-2012 - Herhaald overtreden concurrentiebeding resulteert in hoge dwangsom

Overtreding concurrentie beding treft ook nieuwe werkgever. 

[lees meer]

 

16-03-2012 - Meer dan helft facturen elektronisch

Sterkste groei bij ZZP'ers.

[lees meer]

 

15-03-2012 - Ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks goed functioneren

Een verstoorde arbeidsrelatie door per abuis aangeboden verlening. Ontbinding met toekenning ontslagvergoeding.

[lees meer]

 

08-03-2012 - Werknemer behoudt recht op leaseauto en 13de maand

In casu wegen belangen werknemer zwaarder dan belangen werkgever volgens het gerechtshof 's Hertogenbosch.

[lees meer]

 

01-03-2012 - Nederlandse Staat aansprakelijk voor late vakantiewetgeving

De kantonrechter te Den Haag heeft op 6 februari 2012 beslist dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor het niet tijdig aanpassen van de Nederlandse wetgeving ten aanzien van de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte.

[lees meer]

 

28-02-2012 - Tweederde zzp'ers beschikt over financiële buffer

64% van de ZZP'ers kan eventuele inkomstenderving in de toekomst opvangen blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel.

[lees meer]

 

23-02-2012 - Ondernemers verwachten minder omzet

Bedrijfsleven somber over omzet en werkgelegenheid volgens Conjunctuurenquête Nederland van de KvK.

[lees meer]

 

16-02-2012 - De schriftelijkheidsvereiste van het proeftijdbeding

Hoe om te gaan met proeftijd en ontslag? Een analyse op basis van een uitspraak van het Hof Leeuwarden.

[lees meer]

 

03-02-2012 - Wet werken naar vermogen naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Paul de Krom wil 'omslag in denken' over mensen met arbeidsbeperking.

[lees meer]

 

20-01-2012 - Social media en Google bewijzen onterechte schadevergoeding

Verzekeringsmaatschappij in gelijk gesteld na onderzoek op internet. Schadevergoeding na bedrijfsongeval moet worden terugbetaald. 

[lees meer]

 

03-01-2012 - Inwerkingtreding wijziging WMCO

Bij besluit van 19 december 2011 is 1 maart 2012 bepaald als datum waarop de wijziging van de WMCO in werking treedt.

[lees meer]

 

01-01-2012 - Wet opbouw vakantiedagen bij ziekte

Voor de opbouw van vakantiedagen bij ziekte, en verjarings- en vervaltermijnen van vakantiedagen, is per 1 januarai 2012 een nieuwe wet in werking getreden.

[lees meer]

 

23-12-2011 - Aanscherping WWB en afschaffing WWIK

Wet Werk en Bijstand wordt aangescherpt. Daarnaast komt een einde aan regeling WWIK voor kunstenaars. 

[lees meer]

 

15-12-2011 - Steun voor ondernemersvriendelijke gemeenten

€800.000 euro beschikbaar voor gemeentes om ondernemersvriendelijkheid te vergroten.

[lees meer]

 

09-12-2011 - Einde tijdelijke maatregel 4 arbeidsovereenkomsten voor jongeren tot 27 jaar

Met ingang van 1 januari 2012 eindigt de tijdelijke maatregel dat met werknemers jonger dan 27 jaar gedurende 4 jaar of 4 - opeenvolgende - arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten kunnen worden.

[lees meer]

 

01-12-2011 - Fijne Feestdagen! Wie betaalt de vrije dagen?

Nederland kent naast de vakantiedagen, algemeen erkende (christelijke) feestdagen en nationale feestdagen. Hoe zit dat met loondoorbetaling?

[lees meer]

 

28-11-2011 - Inwerkingtreding wijziging WMCO

Per 1 maart 2012 zal de wijziging op de WMCO in werking treden.

[lees meer]

 

28-11-2011 - Kans van slagen aanvraag ontslagvergunning

De kans van slagen in het geval van een aanvraag voor een ontslagvergunning op bedrijfseconomische gronden is 70 %

[lees meer]

 

10-11-2011 - Passende arbeid is geen bedongen arbeid

De wetgever heeft een grens getrokken voor de op de werkgever drukkende zorg voor de re-integratie en de loondoorbetaling bij (in beginsel) 104 weken.

[lees meer]

 

10-11-2011 - Wettelijk minimumloon per 1/1/2012

De bedragen in de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 2012 aangepast.

[lees meer]

 

24-10-2011 - Gezondheidsvragen tijdens sollicitatiegesprek verboden

Voorstel tot wijziging van de Wmk ter verduidelijking van de positie van de sollicitant.

[lees meer]

 

28-09-2011 - Diplomaregister

Voor werkgever moet het met ingang van 1 januari 2012 eenvoudiger worden om de diploma's van sollicitanten na te gaan.

[lees meer]

 

26-09-2011 - Herrie in de keuken leidt tot ontslag

Hof Arnhem: Kok door samenhang van omstandigheden terecht op staande voet ontslagen.

[lees meer]

 

14-09-2011 - Naar de Top; bedrijvenbeleid in actie(s)

Het kabinet heeft ondernemers en onderzoekers uit negen topsectoren van de Nederlandse economie gevraagd om concrete voorstellen te doen die de Nederlandse concurrentiekracht versterken.

[lees meer]

 

12-09-2011 - Onwettige verlenging proeftijd?

[lees meer]

 

09-09-2011 - Wetsvoorstel wijziging personenvennootschappen ingetrokken

[lees meer]

 

09-09-2011 - Notariële oprichtingsakte BV verdwijnt

[lees meer]

 

07-09-2011 - De ondernemersheffing KvK verdwijnt

[lees meer]

 

06-09-2011 - Functioneringsgesprek: van target naar competentie

[lees meer]

 

05-09-2011 - Interpretatie Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)

Het hof Arnhem gaat niet over tot interpratie WMCO conform Europese richtlijn.

[lees meer]

 

02-09-2011 - Ontbinding zonder vergoeding

Hof A'dam: Geen doorbreking van het appèlverbod

[lees meer]

 

30-08-2011 - Waar is de vakantiedagenadministratie gebleven?

[lees meer]

 

01-08-2011 - Vijandig bod op onderneming geen reden ontslag directeur

De statutair directeur wordt geschorst vanwege een vijandig bod om de onderneming over te nemen.

[lees meer]

 

22-07-2011 - Ontbinding door verzwijging van vereist diploma

Onderzoek van groot belang tijdens sollicitatieprocedure.

[lees meer]

 

13-07-2011 - Startersregeling WW

Minister Kamp heeft een voorstel gedaan voor vereenvoudiging van de mogelijkheid om vanuit de WW te starten als ondernemer.

[lees meer]

 

01-07-2011 - Opname uit pensioen B.V. wordt gezien als afkoop van pensioen.

Oppassen geblazen bij opname uit pensioen B.V.

[lees meer]

 

01-07-2011 - Schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding

[lees meer]

 

30-06-2011 - Schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding

[lees meer]

 

24-06-2011 - Advocaatje leef je nog?

[lees meer]

 

23-06-2011 - Stilzwijgende overgang werknemer naar personeels BV

[lees meer]

 

22-06-2011 - Concurrentiebeding? Transfervergoeding!

[lees meer]

 

09-06-2011 - Werknemer verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens opzegtermijn

Werknemer wil een bedrag van EUR 281.854,00 vanwege een verstoorde arbeidsverhouding die aan de werkgever te verwijten zou zijn.

[lees meer]

 

07-06-2011 - Verklaring van geen bezwaar voor BV / NV niet meer nodig

[lees meer]

 

07-06-2011 - Bevoegdheid van de kantonrechter wordt per 1 juli 2011 uitgebreid

[lees meer]

 

07-06-2011 - Wettelijke vakantiedagen verjaren na 6 maanden

[lees meer]

 

20-05-2011 - Tegemoetkomen langere reistijd bij bedrijfsverplaatsing

Bedrijfsverplaatsing zorgt voor langere reistijd. Wat mag van de werkgever worden verwacht?

[lees meer]

 

16-05-2011 - Eén slok wijn tijdens werktijd is geen alcoholmisbruik

Persoonlijke omstandigheden van belang bij overweging ontslag op staande voet.

[lees meer]

 

12-05-2011 - Terugvordering studiekosten blijkt onaanvaardbaar

Ontbreken van 'glijdende schaal' reden voor onaanvaardbaarheid.

[lees meer]

 

05-05-2011 - Verval concurrentiebeding door wegvallen bedongen arbeid

Een boetebeding kan een goede keuze zijn bij afsluiting concurrentiebeding

[lees meer]

 

02-05-2011 - Niet meewerken aan re-integratie

Bij het niet meewerken aan re-integratie, het loon stopzetten of opschorten?

[lees meer]

 

15-04-2011 - Wetsvoorstel registratieplicht uitzendbureau's

Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureau in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd staan. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete. Dat geldt ook voor bedrijven die personeel van hen inhuren. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kamp (SZW).

[lees meer]

 

14-04-2011 - Ex-werknemer schendt relatiebeding door LinkedIn

De ex-werkgever stelt dat vanwege overtreding van het relatiebeding de ex-werknemer op grond van het boetebeding uit de vaststellingsovereenkomst een boete van € 20.000,- moet betalen.

 

[lees meer]

 

28-03-2011 - Vereenvoudiging opstellen RI & E voor kleine bedrijven

Op 1 april 2011 veranderen de regels in de Arbowet voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) die een werkgever moet opstellen. De wijzigingen zijn van toepassing op werkgevers met ten hoogste 25 werknemers.

[lees meer]

 

18-03-2011 - Beëindigingsovereenkomst met oudere werknemers is een risico

Voorkom eindheffing 52% (art. 32 ba LB) bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met werknemers ouder dan 55 jaar.

[lees meer]

 

18-03-2011 - Wanbetalers WOR-heffing worden aangepakt

Ondernemers met meer dan 50 werknemer zijn de WOR-heffing verschuldigd. De SER levert de gegevens aan zodat u niet snel aan de heffing zult ontkomen. Bent u als ondernemer verplicht op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een OR in te stellen dan moet u de heffing voldoen.

[lees meer]

 

14-03-2011 - Aanpak fraude burgers en ondernemers

Burgers die frauderen met uitkeringen en bedrijven die arbeidsmarktregels overtreden, worden harder aangepakt. De boetes gaan omhoog en er komen nieuwe instrumenten tegen met name herhalingsfraude.

[lees meer]

 

14-03-2011 - Hof Amsterdam: Van de Grijp / Stam geen kennelijk onredelijk ontslag

Het - ná de ingangsdatum van het ontslag - door het UWV genomen besluit inzake het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer is van invloed op de al dan niet kennelijke onredelijkheid van het ontslag.

[lees meer]

 

14-03-2011 - Einde subsidie geen geldige ontbindende voorwaarde

Een werkneemster is bij het openbaar vervoer in Den Haag in dienst gekomen op basis van de ID-regeling. Het einde van deze subsidieregeling is geen geldige ontbindende voorwaarde voor de arbeidsovereenkomst.

 

Naschrift: HR oordeelt o 2 november 2012 dat ontbindende voorwaarden wel geldig is.

[lees meer]

 

11-03-2011 - Praktijkbijeenkomst "Actualiteiten Arbeidsrecht en Ontslagrecht"

De praktijkbijeenkomst "Actualiteiten Arbeidsrecht en Ontslagrecht", georganiseerd door Uilhoorn & Fritse Advocaten, zal plaatsvinden op dinsdag 15 maart 2011 in Theater Het Kruispunt te Barendrecht en op dinsdag 22 maart 2011 in Schouwburg Kunstmin te Dordrecht.

 

[lees meer]

 

22-02-2011 - Loonsanctie na onvoldoende Re-integratieinspanningen werkgever

Het enkel inschakelen van een re-integratiebedrijf en het verrichten van een werkplekonderzoek worden niet aangemerkt als voldoende re-integratie-inspanningen. Oplegging loonsanctie.

 

[lees meer]

 

17-02-2011 - Alcoholgebruik in privétijd wordt medewerker CBR fataal

Een werknemer mag gelet op de bijzondere taakstelling van zijn werkgever en zijn eigen positie daarin, ontslagen worden wegens het in privétijd onder invloed van alcohol veroorzaken van een auto-ongeluk.

[lees meer]

 

17-02-2011 - Verlenging bevallingsverlof moeders couveusekinderen

Minister Kamp: Wetsvoorstel voor flexibeler ouderschapsverlof en verlenging bevallingsverlof voor moeders van couveusekinderen.

[lees meer]

 

11-02-2011 - Ziektedagen mogen niet aangemerkt worden als vakantiedagen

Vaststelling arbeidsongeschiktheid voorbehouden aan bedrijfsarts

[lees meer]

 

24-01-2011 - Stopzetting loon na inname rijbewijs

Schorsing werknemer leidt meestal tot loondoorbetaling.

[lees meer]

 

11-01-2011 - Verborgen camera's stellen verkeerd gebruik kassa vast

Ontslag op staande voet na onderzoek

[lees meer]

 

23-12-2010 - Juripal wenst u prettige feestdagen

[lees meer]

 

01-12-2010 - Gouden handdruk bij ontslag

Juripal is deskundig in het opstellen van een vertrekregeling.

[lees meer]

 

10-11-2010 - Behalen diploma toegestaan als ontbindende voorwaarde arbeidsovereenkomst

[lees meer]

 

08-10-2010 - Regeling kleine banen

De 'Regeling kleine banen' wordt in 2011 voortgezet.

[lees meer]

 

10-09-2010 - Nieuw concept: Juripal

Juripal: online juridisch advies voor ondernemers.

[lees meer]

 

29-06-2010 - Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten

Jongeren tot 27 jaar mogen gedurende de crisis langer op een tijdelijk contract werken.

[lees meer]