Een vertrouwensbreuk: een gerechtvaardigde ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

 

In 2007 treedt werknemer als chauffeur bij werkgever in dienst als gevolg van een overgang van onderneming. De werknemer heeft met zijn vorige werkgever individuele afspraken gemaakt over het invullen van zijn werkweken. Zo werkte hij per maand 3 weken van 4 dagen en één week van 5 dagen, werkte hij slechts eenmaal in de vier weken op zaterdag en op woensdag en zondag was hij altijd vrij. Na een periode van arbeidsongeschiktheid wordt de werknemer op 25 juni 2012  door de bedrijfsarts weer volledig hersteld verklaard met het advies om de eerste twee maanden het aantal overuren beperkt te houden. Hierna start de werknemer weer volgens het reguliere schema. Vanaf dat moment ontstaan tussen werkgever en werknemer fricties over de indeling van de werkweken. Zo acht de werkgever de tijd rijp om het voor het rijdend personeel geldende regulier schema van om de week een vrije dag ook voor werknemer te laten gelden. Werknemer begrijpt hieruit dat hij niet meer volgens zijn oude schema kan werken. Partijen komen er in een gesprek niet uit. Volgens de werkgever is er een onwerkbare situatie ontstaan met een onherstelbare vertrouwensbreuk door de inflexibele opstelling van de werknemer.

 

Volgens de kantonrechter rechtvaardigt een vertrouwensbreuk niet een ontbinding van de arbeidsovereenkomst daar werknemer als chauffeur voornamelijk solistisch zijn werk verricht. Van een grote werkgever mag voldoende professionaliteit worden verwacht om fricties op te lossen, zo nodig met inschakeling van een derde of het inzetten van een verbetertraject, minimaal dienen functioneringsgesprekken te worden gevoerd. Het verzoek tot ontbinding wordt afgewezen.

 

Tip:   Functioneringsgesprekken vormen de basis voor een goede communicatie tussen werkgever en werknemer.

 

Bron: LJN: BZ0244, Rechtbank Zwolle, 31 januari 2013