Loondoorbetaling bij cosmetische en medisch noodzakelijke operaties?

 

Cosmetische ingreep

Dagen waarop een werknemer vanwege operaties met een cosmetische achtergrond niet op het werk verschijnt, komen voor zijn eigen rekening. Wordt een werknemer ziek na een dergelijke operatie dan is de werkgever wel gehouden het loon door te betalen over deze - opvolgende - ziekteperiode.

 

Medisch noodzakelijk ingreep

Operaties met een medische noodzaak komen wel voor rekening van de werkgever. Deze operaties vallen onder het begrip 'ziekte of gebrek' van art. 7:629 BW. In dat geval moet het loon worden doorbetaald.

 

Op grond van de aanpassing van de wetgeving rondom opbouw vakantiedagen mag een werkgever met ingang van 1 januari 2012 van een werknemer vragen of sommige ziektedagen aangemerkt mogen worden als vakantiedagen. De werknemer heeft de keus om daarmee in te stemmen. Het gaat dan alleen om de bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Bij schriftelijke overeenkomst kan bepaald zijn dat ziektedagen aangemerkt worden als vakantiedagen. Dit geldt dan ook alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Dit ziet dan op ziektedagen in enig jaar en de bovenwettelijke vakantiedagen van dat jaar.

 

Operatiedatum

Voor zover mogelijk zou de datum waarop een operatie plaats kan vinden in overleg tussen werkgever en werknemer moeten. Vanwege spoedeisendheid of wachtlijsten heeft een werknemer vaak geen keus, hoewel ook andere ziekenhuizen/klinieken (al dan niet met hulp van de verzekeraar) benaderd kunnen worden.